Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา


สายปฏิบัติธรรม สัมมาสัมพุทธะ ปัจฉิมาสัมพุทธะ :&nbsอ่านเพิ่มเติม “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”

๗.๑ พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์


ท่านพุทธทาส ได้กล่าวถึงหลักการศึกษาที่สมบูรณ์ไว้ว่า การอ่านเพิ่มเติม “๗.๑ พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์”

สรรพสิ่งไม่เที่ยง


บนโลกมายาแห่งสมมติ ไม่มีอะไรแน่นอน. สิ่งมีอยู่ ตั้งอยู่อ่านเพิ่มเติม “สรรพสิ่งไม่เที่ยง”

จิตบริสุทธิ์ ก็คือจิตที่เป็นอิสระ


ในวัชสูตร กล่าวว่า…จงทำจิตให้เป็นอิสระ อย่าให้ไปอิงอาศัอ่านเพิ่มเติม “จิตบริสุทธิ์ ก็คือจิตที่เป็นอิสระ”

สิ่งที่อยู่เหนือความเกิดแก่ เจ็บตาย


การพัฒนาชีวิตของเรา ต้องดำเนินทั้งภายนอกด้วย ทั้งภายในดอ่านเพิ่มเติม “สิ่งที่อยู่เหนือความเกิดแก่ เจ็บตาย”

จิตพุทธะเป็นไฉน


จิต แปลว่า ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ (อารัมมะณะวิชานะนะลักขะอ่านเพิ่มเติม “จิตพุทธะเป็นไฉน”

การทำสมาธิ… เป็นการทำหรือปฏิบัติมาก่อน… ที่พระพุทธเจ้าจะประสูติ… และมีมาก่อนที่พุทธศาสนา…


การทำสมาธิ… เป็นการทำหรือปฏิบัติมาก่อน… ที่พระพุทธเจ้าจอ่านเพิ่มเติม “การทำสมาธิ… เป็นการทำหรือปฏิบัติมาก่อน… ที่พระพุทธเจ้าจะประสูติ… และมีมาก่อนที่พุทธศาสนา…”

จิตเดิมแท้ ของท่านพุทธทาสภิกขุ


http://ถาม :- ผมนึกขึ้นมาได้อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับที่ใตอ่านเพิ่มเติม “จิตเดิมแท้ ของท่านพุทธทาสภิกขุ”

แฟนมวย”พันแมว””ผ่อนคลายครับ


https://h5.cc.lerjin.com/video_share/?sourceId=8a84690fอ่านเพิ่มเติม “แฟนมวย”พันแมว””ผ่อนคลายครับ”

ุแมวรับไม่ได้ “”แมวโดนแกล้ง”藍


https://h5.cc.lerjin.com/video_share/?sourceId=8a84690fอ่านเพิ่มเติม “ุแมวรับไม่ได้ “”แมวโดนแกล้ง”藍”